Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Informace o značení pro značkaře, ale i pro ostatní

Klub českých turistů se značením tras zabývá již od r. 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. Klatovský odbor Klubu českých turistů, založený v r. 1893, udržuje nyní celkem 617 km pěších tras. Na těchto trasách je použito 135 směrovníků, 1266 směrovek a tabulek a 36 stojanů s turistickými vývěsními mapami. KČT Klatovy je garantem jednotného turistického značení na území Klatovska a Železnorudska.

O údržbu značení i o vyznačování nových tras se stará celkem 34 vyškolených značkařů. Někteří značkaři se rovněž podílejí na značení lyžařských a cyklistických tras. V roce 2019 bylo 23 značkařů z odboru KČT Klatovy, ostatní jsou neorganizovaní.

turistické značky

Je samozřejmé, že udržovat tak velké množství tras převážně v horském terénu je činnost velmi náročná. Budeme proto rádi, když nás budete o nesrovnalostech ve značení, či o jeho poškození informovat. Zájemce, kteří by se chtěli na značení tras KČT přímo podílet, rádi uvítáme!

Turistické značky jsou každé tři roky obnovovány a upravovány. V roce 2019 bylo takto našimi značkaři obnoveno 211 km značení. Nejedná se pouze o obnovu turistických značek, ale též o údržbu směrovníků, kterých bylo upraveno 34 ks. Rovněž údržba stojanů a výměna TVM (turistických vývěsních map) je činností značkařů, kteří jich tak v uplynulém roce obnovili 28 ks.

Celkové náklady na údržbu značení, které jsou hrazeny z dotací poskytovaných hlavně ústředím KČT a KÚ Plzeňského kraje, činily v r. 2019 částku 58 tis. Kč. Pro následující rok 2020 je v plánu obnova 212 km značených tras, údržba 4 ks stojanů a TVM a 24 ks směrovníků, plánované náklady by měly činit částku 72 tis. Kč.

Aby turistické značení bylo stále na dobré úrovni, vyžaduje to nejen značné finanční prostředky, ale též nemalé množství veřejně prospěšné práce a volného času, kterou značkaři věnují všem, kdo v terénu turistické značení využívají. Je proto zavrženíhodné a trestuhodné počínání těch, kteří svévolně turistické značení poškozují!

 

Stručný přehled značení turistických tras v České republice

pasove znacky  pasove znacky
pasove znacky

Turistické trasy jsou v ČR značeny čtvercovými pásovými značkami Krajní barvy vyjadřují typ trasy: bílé - pěší, oranžové - lyžařské a žluté potom cyklistické trasy. Prostřední barva je barvou tzv. vedoucí a podle ní se určuje barva trasy, resp. značky (např. po první značce půjdete po červené). Jako vedoucích barev se používá červená, modrá, zelená a žlutá. Tyto značky se odlišují také velikostí, např. pěší a lyžařské mají vel. 100 × 100 mm, cyklo 140 × 140 mm.

více šipek

Mění-li trasa směr a není možno tuto situaci vyznačit značkami použíjí se šipky, které na změnu nejen upozorní, ale přímo nás do nového směru navedou. Prochází-li stejným úsekem několik tras různých vedoucích barev, jsou umístěny vždy společně.

zluta znacka

To samé se týká také lyžařských (oranžové krajní barvy) a cyklo tras (žluté krajní barvy). Zbývá jen upozornit, že žlutá jako vedoucí barva je zde nahrazena bílou. Rozměr značky by měl být 140 × 140 mm. Tento příklad se používá pro značení tzv. terénních cyklotras. (viz dále)

modra odbocka

V terénu se můžeme setkat také s tvarovými významovými značkami a to především na odbočkách k turisticky významným cílům. Tato nás např. zavede k vrcholu s rozhledem nebo k vyhlídce.

odbocka hrad

Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu

odbocky

Odbočka k jinému zajímavému objeku

studanka

Odbočka a značení ke studánce.

okruhy

V blízkosti měst, rekreačních a turistických středisek se můžete setkat také s tvarovým místním značením. Vedoucí barva je vždy vpravo nahoře. Těchto místních značek se užívá hlavně pro značení kratších vycházkových okruhů.

naucna stezka

Značení naučné stezky

smerovky

Součástí turistického značení jsou také dobře známé směrovky a tabulky, které nás průběžně informují o tom, kde se nacházíme a jak daleko kam je. Pěší jsou krémově bílé, lyžařské oranžové a cyklistické žluté.

lyz. smerovka

Zvláštní lyžařská směrovka

pesi trasa

Pokud je pěší trasa součástí lyžařské nepoužívá se zvláštních lyžařských směrovek (o jedno výš), ale použije se společné značení s umístěním symbolu lyžaře u jednotlivých míst.

cyklotrasa

Příklad směrovky cyklotrasy. Žlutá vedoucí barva je v tomto případě nahrazena bílou.

cyklotrasa

Značkování cyklotras se zásadně liší podle toho, zda jde o trasy vedoucí převážně po silnicích a kvalitnějších komunikacích (tzv. silniční cyklotrasy) nebo o trasy vedoucí po polních a lesních zpevněných cestách (tzv. terénní cyklotrasy). Oba druhy cyklotras jsou voleny tak, aby umožňovaly použití i turistických a krosových kol, nikoliv pouze kol horských. Toto je příklad označení tzv. silniční cyklotrasy. Velikost tabulky s číslem trasy je 200 × 300 mm.

hlavni cyklotrasa

Na hlavních trasách a východištích nalezneme směrové tabule s názvy a vzdáleností dalších cílů.

krizovatka

Na křižovatkách a orientačně náročnějších místech se používá tzv. návěst před křižovatkou. Zobrazují většinou tvar křižovatky a další průběh trasy. Zbývá připomenout, že všechny cykloznačky patří mezi dopravní značky dle vyhlášky ministerstva dopravy.

nebezpecna mista

Tyto výstražné tabule upozorňují na nebezpečná místa uživatele lyžařských tras.

 

Značení turistických tras – Poslání KČT

Máte zájem pomoci při obnově značení pěších turistických tras?

Pokud máte zájem o obnovu značení pěších turistických tras, rádi vás zaškolíme a zapojíme do této činnosti. Značení turistických tras obnovují zaškolení a vyškolení značkaři KČT ve svém osobním volnu. Členství v KČT přitom není povinné, ale je vhodné (jinak se na vás nebude např. vztahovat naše úrazové pojištění nebo pojištění odpovědnosti). Každý této práci věnuje několik dní, většinou 2-6 dní v roce. Vás, nové zájemce o tuto práci, vezmeme s některými z našich značkařů do terénu, kde se prakticky seznámíte s vlastní obnovou značení pěších tras v délce cca 10 km na osobu. Je vhodné, když takto zaškolený značkař následně projde ještě dvouvíkendovým značkařským školením, neboť alespoň jeden člen skupiny (většinou jde o dvojice) mívá kvalifikaci vedoucího značkaře, kterou tímto dvouvíkendovým školením získává. Pro svou značkařskou práci dostane každý člen skupiny veškerý potřebný materiál a pomůcky. Za práci při obnově turistického značení dostanou zaškolení a vyškolení značkaři: jízdné veřejným dopravním prostředkem, stravné a náhrady za opotřebení vlastní výstroje (např. oděvu, obuvi, batohu). Výše jízdného při použití vlastního vozidla, stravného a náhrad se řídí příslušnou směrnicí KČT.

Pokud to chcete zkusit, zavolejte nebo napište, podle místa vašeho bydliště, na jedno z těchto míst:

Středočeský kraj

Ing. Vilém Uher

mobil: 736 754 451
mail: uher.oi.21(zavinac)lesycr.cz

Pardubický kraj

Vlastimil Škvára

mobil: 736 754 190
mail: skvara(zavinac)tiscali.cz

Králové­hradecký kraj

Josef Simon

mobil: 736 754 142
mail: josimon(zavinac)seznam.cz

Plzeňský kraj

Ing. Vladislav  Sajdl

mobil: 736 754 141
mail: v.sajdl(zavinac)karneval.cz

Karlovarský kraj

Mgr. Karel Fiala

mobil: 607 634 413
mail: kct.znackv(zavinac)volny.cz

Jihočeský kraj

Mgr. Karel Markvart

mobil: 736 754 004
mail: kct.markvart(zavinac)volny.cz

Liberecký kraj

Zdeněk Rajsigl

mobil: 736 754 168
mail: znackari(zavinac)elra.cz

Ústecký kraj

Václav Nič

mobil: 736 754 135
mail: nicova.jana(zavinac)seznam.cz

Kraj Vysočina

Martin Pesler

mobil: 736 754 138
mail: peslermartin(zavinac)centrum.cz

Jihomoravský kraj

Ing. Milan Pernica

mobil: 736 754 137
mail: kct.znacjm(zavinac)volny.cz

Moravsko­slezský kraj

Miroslav Karas

mobil: 736 754 124
mail:Karas.M(zavinac)email.cz

Olomoucký kraj

Bohuslav Fessl

mobil: 736 754 117
mail: kct.znac.ol(zavinac)jen.cz

Zlínský kraj

Bohumil Kupka

mobil: 736 754 127
mail: bohkupka(zavinac)volny.cz