Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Klatovské vycházkové okruhy

Klatovský vycházkový okruh (žluté značení)

Klatovský vycházkový okruh

Dne 19. 12. 2012 byl slavnostně otevřen 12 km dlouhý „Klatovský vycházkový okruh“. Vycházkový okruh je značen žlutou místní značkou a provede nás po Klatovech a jeho okrajových částech. Záměrem tohoto okruhu bylo vytvoření, vyznačení a vybavení vycházkového okruhu pro pěší po historicky i přírodně zajímavých místech v Klatovech. Cílem bylo po celé trase rozmístit informační tabule s historickými údaji o jednotlivých zastaveních a panoramatické fotografie a tím upozornit návštěvníky okruhu na zajímavé výhledy.

Klatovské vycházkové okruhy (červené značení)

Po úspěchu „Klatovského vycházkového okruhu“ (viz výše) přišlo město Klatovy společně s odborem KČT s nápadem navázat na tento okruh systém dalších vycházek, které mají za úkol pozvat zájemce o příjemné procházky do blízkého okolí města. Vzniklo tak šest dalších tras, které se paprskovitě rozbíhají do klatovského okolí. Všechny tyto trasy nabízejí vycházky od 8,5 do 12 km. Trasy jsou značené červenou místní značkou a vždy začínají a končí na některé z částí žlutě značeného vycházkového okruhu.

Klatovské vycházkové okruhy
Klikněte pro větší náhled

Publikace ke Klatovským vycházkovým okruhům

Pro lepší orientaci v systému vycházkových okruhů a získání potřebných informací k jednotlivým trasám a navštíveným místům doporučujeme v městském informačním centru zakoupit publikaci pro turisty a cykloturisty: „Kouzelnou krajinou Klatovska“.

brožura Kouzelnou krajinou Klatovska

Publikace se skládá ze dvou částí – v první brožurce najdete zmíněné turistické trasy pro pěší, druhá část obsahuje cyklotrasy. Dvojice brožurek je doplněna přehlednou mapou v měřítku 1 : 60 000.