Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Fotogalerie - akce za posledni rok

loading

Čekejte prosím, stránka se načítá…

Vycházka do Nemilkova

(8. června 2024)

Poslední celodenní vycházka v letošním školním roce se konala v sobotu 8. června a cílem naší 17tičlenné skupiny byla prohlídka zámku v Nemilkově.

Do Nemilkova jsme dojeli vlakem a k zámku jsme došli asi po 3 kilometrech. Byli jsme ohlášeni a paní Kaplanová, majitelka zámku, se nás hned ujala. Velice zajímavě nám vyprávěla o dějinách zámku i o tom, jak se s manželem rozhodli tuto památku zachránit. Museli jsme jen obdivovat jejich nadšení a odvahu, se kterou se pustili do rekonstrukce, protože na začátku stáli před ruinou stavby. Dnes je především v obytné části zámku mnohé hotovo, ale ještě více toho zbývá udělat. Zatímco jsme procházeli zámkem, pan Kaplan rozpálil gril a po skončení prohlídky už jsme si mohli pochutnávat na opečených klobásách. Venkovní posezení bylo za slunného počasí velice příjemné a byli bychom tam vydrželi ještě dlouho, ale před sebou jsme měli ještě asi 10 kilometrů do Běšin. Proto jsme se rozloučili a slíbili, že se sem za nějaký čas určitě vrátíme. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v restauraci Eurocampu v Běšinech a autobusem se vrátili do Klatov. Shodli jsme se na tom, že to byl jeden z nejkrásnějších výletů, které jsme v poslední době podnikli.

Fotogalerie neobsahuje žádné fotografie…


CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

(18. května 2024)

CITO akce (čili Cache In Trash Out®) je ekologická iniciativa, kterou komunita geocachingu podporuje. Od roku 2002 umožňuje geokačerům zkrášlovat a obnovovat přírodní a městské prostory. Za tu dobu bylo zaznamenáno více než 599 000 účastí na téměř 33 000 událostech, kde geokačeři pomáhali zlepšovat venkovní prostředí.

Cílem tohoto setkání bylo nejen seznámit příznivce geocachingu s místem, které je pro většinu Klatovanů vyhledávaným zákoutím klidu a odpočinku, ale především při zdejší příjemné procházce posbírat pár odpadků, které jsou určitou daní za zdejší poměrně vysokou návštěvnost.

Akce se nakonec zúčastnilo asi 20 příznivců celosvětové hry Geocaching.

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

Klub českých turistů, Klatovy - CITO - Ukliďme Mercandinovy sady

CITO - Ukliďme Mercandinovy sadyKlatovský karafiát 2024

(18. května 2024)

Letošní Klatovský karafiát se konal v sobotu 18. května. Nepříznivá předpověď chladného, deštivého počasí pro tento den se bohužel hlavně dopoledních hodinách potvrdila. Proto jsme ráno přicházeli ke startu v Sokolovně s obavami, nakonec jsme byli příjemně překvapeni počtem 302 účastníků – cyklistů i pěších turistů. Pro pěší jsme připravili 3 trasy a na start jsme je opět dopravili autobusem – na trasu 31 km na Špičák, na trasu 23 km do Milenců a na nejkratší 12 km trasu do Strážova. Pro cyklisty byly připraveny trasy 59, 30 a 20 km. Kontroly s občerstvením byly připraveny ve Strážově a na Loretě a bylo na nich veselo, stejně jako v cíli na Kolonádě. Zde opět k příjemné pohodě zahráli a zazpívali J. Frič s J. Vejskalem. A protože se počasí v odpoledních hodinách přece jen umoudřilo, byli nakonec s průběhem celého dne spokojeni organizátoři i účastníci.

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024

Klub českých turistů, Klatovy - Klatovský karafiát 2024

Klatovský karafiát 2024Májové toulky

(11. května 2024)

Májové toulky v sobotu 11. 5. byly jako každým rokem součástí „Zahájení turistické sezony 2024 v Klatovech“. Na náš pochod se za krásného téměř letního počasí vydalo 111 účastníků, což byl jeden z nejvyšších počtů v historii. Vzhledem k tomu, že se ve stejném termínu konala v Klatovech a okolí celá řada májových akcí, byli jsme jako organizátoři s účastí velmi spokojeni

Trasu pochodu o délce 12 km s možností prodloužení na 13 či 14 km připravil Honza Korčok a vedla od startu na náměstí přes Klatovský bor a Štěpánovice, kde byla možnost občerstvení, do cíle opět na klatovském náměstí. Účastníci si cestou mohli vychutnat krásu jarní přírody a především nádherné vyhlídky a tak přicházeli do cíle jen se slovy chvály.

V odpoledních hodinách byli jako každoročně vylosovaní účastníci pochodu odměněni cenami, bohužel v tu dobu už většina z nich nebyla na náměstí přítomna.

Klub českých turistů, Klatovy - Májové toulky

Májové toulky

Klub českých turistů, Klatovy - Májové toulky

Májové toulky

Klub českých turistů, Klatovy - Májové toulky

Májové toulky

Klub českých turistů, Klatovy - Májové toulky

Májové toulky

Klub českých turistů, Klatovy - Májové toulky

Májové toulky

Klub českých turistů, Klatovy - Májové toulky

Májové toulkyZnačkařská neděle

(28. dubna 2024)

Na jarní aktiv značkařů (Značkařskou neděli) jsme se tentokrát vypravili autobusem z Klatov do Libkova, odkud jsme pokračovali pěšmo na rozhlednu Sv. Markéta, dále pak k Mileticům – do Dlažova – přes Soustov a Plešiny do Spůle u Janovic nad Úhlavou (cca 10 km). Za krásného, takřka letního počasí, nám cesta příjemně ubíhala a tak první osvěžení v Hostinci ve Spůli přišlo každému účastníku velmi vhod.

V uvedené osvěžovně proběhla organizačně-adminstrativní část aktivu, v níž byla přivítána do našich řad jedna zájemkyně o značení, třem zaučeným značkařkám byly předány Průkazy značkaře, pěti značkařům předán udělený odznak Turista značkař 4. a dvěma značkařům 3. stupně. Třem adeptům poblahopřáno k úspěšnému zakončení kurzu na kvalifikaci „Vedoucí značkař“.

Úvodem další části aktivu bylo provedeno proškolení o BOZP, seznámení s plánem činnosti na r. 2024, vydány značkařské příkazy s poučením jejich správného vyplňování dle Směrnice Znač 2/2023 a Prováděcími pokyny, projednány závěry revizních zpráv KKZ PK z r. 2023, přičemž bylo poukázáno zejména na dodržování metodiky značení dle učebních textů tak, aby se nevyskytovaly stále se opakující závady a nedostatky při obnově značení. Účastníci byli seznámeni se statistickými údaji o značení v rámci značkařského obvodu.

V závěru jednání bylo poděkováno a poblahopřáno dlouholetému obětavému a úspěšnému členu KČT, aktivnímu značkaři a funkcionáři Václavu Motlíkovi, a to nejen za jeho odbornou činnost v rámci pěšího turistického značení.

Po společném, všemi účastníky chváleném obědě následovala volná beseda s výměnou zkušeností. Po ukončení aktivu účastníci odcestovali z Janovic nad Úhlavou do svých domovů.

Aktivu se zúčastnilo celkem 27 značkařů + další osoby z řad členů i nečlenů KČT.

Klub českých turistů, Klatovy - Značkařská neděle

Značkařská neděle

Klub českých turistů, Klatovy - Značkařská neděle

Značkařská neděle

Klub českých turistů, Klatovy - Značkařská neděle

Značkařská neděle

Klub českých turistů, Klatovy - Značkařská neděle

Značkařská neděle