Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Zimní Šumavou - Memoriál Mirko Laníka

Akce svým názvem i pojetím navazuje na dřívější akci pořádanou naším odborem KČT - „Zimní jízda Šumavou“, která se jako vícedenní lyžařská poprvé konala v roce 1980 a po devatenácti ročnících v různých místech Šumavy, skončila v roce 2001 na chatě KČT v Prášilech.

K navázání na tradici této akce došlo až v roce 2010 a to na počest dlouholetého předsedy odboru turistiky ing. Mirko Laníka, kdy se uskutečnil 1. ročník třídenní (víkendové) lyžařské akce „Zimní Šumavou - memoriál Mirko Laníka“ a to právě na chatě KČT v Prášilech.

účastníci Memoriálu Mirko Laníka

 

Akce probíhala na chatě KČT v Prášilech i v dalších ročnících. Zájemci ji mohou absolvovat jako vícedenní nebo jen v sobotu jako jednodenní. Lyžařské trasy v délce od 15 km do 40 km jsou vedeny krásnými a zajímavými místy Šumavy. V roce 2013, kdy se konal již 4. ročník, se zúčastnilo sedmdesát turistů. V případě nedostatku sněhu, jak tomu bylo například v roce 2011, se lyžařská turistika změní na pěší. Jeden z večerů na chatě bývá zpestřen promítáním a vyprávěním z cest po různých částech světa.

Navštivte propozice aktuálního ročníku Zimní Šumavou - Memoriál Mirko Laníka

 

Májové toulky - zahájení turistické sezóny

I u této akce je název částečně přejat z minulého období, kdy měla název „Májové toulky dvojic“. Podmínkou tohoto dvoudenního etapového závodu byla účast ve dvojicích (partnera si jednotlivci mohli najít i během závodu). Na trasy bylo možno vyrazit pěšky nebo na kole. Mezi léty 1984 a 1989 proběhlo šest ročníků. Duchovním otcem tohoto pochodu byl Karel Mazanec.

Na základě výzvy odboru školství, kultury a cestovního ruchu byl v roce 2010 při zahájení turistické sezóny v Klatovech organizován 1. ročník současné akce „Májové toulky“.

Májové toulky

Pochod se koná v okolí Klatov na trase dlouhé 15 km. Necelá stovka účastníků na startu prvního ročníku byla velkým příslibem pro ročníky příští. Bohužel počasí udělalo své a tak účast na studeném druhém a dokonce deštivém třetím ročníku byla slabší. V roce 2013 vedl pochod po nově otevřeném Vycházkovém okruhu kolem Klatov, na jehož realizaci se kromě města podíleli také naši turisté-značkaři.

Navštivte propozice aktuálního ročníku Májové toulky

 

Turistický pochod Klatovský karafiát

Pochod nazvaný po symbolu Klatov a „vlajková loď“ akcí pořádaných naším odborem KČT. Svou tradicí (byť přerušenou) sahá až do roku 1972, kdy dne 11. března proběhl jeho úplně první ročník. Pochod v roce 1990 svým 18. ročníkem na čas skončil. V roce 2003, na základě podnětu Daniela Krysla, se po delší odmlce konal 1. ročník obnoveného pochodu „Klatovský karafiát“. Série tras daného ročníku se vždy pohybuje u pěších okolo 12 km, 20 km a 35 km a u cyklotras 20 km, 35 km a 50 km.

klatovský karafiát

Klatovský karafiát

Pro zpestření byly postupně přidávány zajímavé akce pro děti jednak přímo na trase (Indiáni, pohádkové postavy…) a poté i v cíli (vystoupení Šermdivadla, dětské divadelní představení, řešení kvízů…). Postupně se kromě pěších turistů přidávali i cyklisté, bylo proto nutné vytvořit trasy pro obě skupiny. V roce 2013 se na počest 125. výročí založení KČT a 120. výročí založení KČT v Klatovech, konal již 11. ročník tohoto pochodu. Pěší trasy jsou součástí mezinárodních akcí IVV (International Volksportverband), zároveň je celý pochod zařazen mezi 200 vybraných turistických akcí v ČR, na kterých je možno splnit odznak Dvoustovka.

Poslední ročníky jsou pořádány ve spolupráci s Klubem přátel Klatovska a pod záštitou starosty a místostarosty města Klatov, za podpory Městského kulturního střediska.

Navštivte propozice aktuálního ročníku pochodu Klatovský karafiát

 

Eurorando

Klub českých turistů a Evropská asociace turistických klubů EWV vyhlásila další ze série panevropských akcí – EURORANDO. Kupříkladu tématem roku 2016 byla ENERGIE – Pěší turistika jako trvale udržitelná a k životnímu prostředí šetrná aktivita. Respekt před naší nepoškozenou přírodou a objevování přirozených zdrojů energie.

Eurorando

Pochody byly organizovány od září 2015 až do závěrečné akce v září 2016. Celoevropská akce EURORANDO 2016 byla zakončena v jižním Švédsku, v kraji SKÅNE.

 

Vystup na svůj vrchol

Tato akce, která finančně podporuje výstavbu Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře, se připojuje k dlouhodobé, celoklubové a celoplošné akci na území ČR pořádané KČT. Zahájení proběhlo na „Pochodu za posledním puchýřem 2012“ v Plzni a ukončení se předpokládá na „Pochodu za posledním puchýřem 2015“ na Ostravici spojeným s otevřením Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře.

Vystup na svůj vrchol

Mottem těchto akcí bylo: „Poznejme nové vrcholy a přispějme tím na stavbu Bezručovy turistické chaty.“

Náš odbor se v roce 2013 připojil do této celorepublikové akce a tak dne 14. září 2013 proběhl 1. ročník.

Akce probíhala pravidelně v letech 2013 (Velký Ostrý), 2014 (Špičák) a 2015 (Pancíř) - obnovená Bezručova chata byla uvedena do provozu 25. 11. 2015.

 

100 let chaty na Pancíři a 130 let odboru KČT Klatovy

100 let Mattusovy chaty

Akce se konala u příležitosti 100. výročí otevření turistícké Mattušovy chaty na Pancíři. Akce zároveň připoměla i výročí 130 let od založení klatovského odboru KČT. Setkání na šumavském Pancíři bylo koncipováno jako dostředný pochod. Každý účastník si mohl vybrat z několika tras různé délky a obtížnosti. Všechny trasy začínaly na okolních nádražích ČD a zastávkách autorbusů, končily na vrcholu Pancíře.

Pro zpáteční trasu z Pancíře k vlaku bylo možno použít, kteroukoliv z příchozích tras. Nejkratší a nejrychlejší bylo využití lanovky na nádraží Špičák.

Akce se konala 23. 9. 2023 (10–15 hod.), slavnostní shromáždění bylo na vrcholu v 13:30.