Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

 • KČT Klatovy

  Město Klatovy je především dobrým východiskem pro výlety na blízkou Šumavu.

 • účastníci akcí KČT

  Pořádáme řadu akcí nejen pro naši členskou základnu, ale i pro širokou veřejnost.

 • výlety odboru KČT Klatovy

  Vyrážíme o víkendech a prázdninách za krásami naší země, ale třeba i do zahraničí.

 • zimní aktivity členů KČT

  I příznivci zimních výletů a poznávání zasněžené krajiny si přijdou na své.

 • akce KČT Klatovy

  To vše v dobré náladě a v příjemném přátelském kolektivu.

 • openAIR akce KČT Klatovy

  Zkrátka, turistika je jeden z mnoha příjemných způsobů, jak si život vychutnat.

Vítejte na stránkách KČT – odboru Klatovy

AKCE TENTO MĚSÍC:
  Červenec 2024  
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Podrobnosti na: Kalendář akcí

KČT – odbor Klatovy – historie a současnost

Dne 6. dubna 1893 obdržel advokát JUDr. Karel Hostaš dopis z Prahy s prosbou, aby se jako ctitel myšlenky české turistiky uchopil založení odboru KČT v Klatovech. Odbor byl založen na ustavující valné hromadě 14. července 1893. Vedením odboru byl pověřen Alois Čtvrtečka. Na počátku měl 26 členů.

9. prosince 1893 byl zvolen nový výbor, kde se předsedou stal opět Alois Čtvrtečka, pokladníkem Jindřich Šimann a jednatelem Dr. Antonín Wellner. Odbor byl velmi aktivní, pořádal letní i zimní výlety na Šumavu a do okolí Klatov. Pořádal řadu přednášek, na které zval známé cestovatele té doby.

V roce 1893 byla vystavěna rozhledna na klatovské Hůrce, v roce 1897 otevřena první turistická noclehárna v Klatovech a následovaly další, v roce 1919 vystavěna rozhledna na Doubravě (připravil odbor, realizovala lesní správa černínského panství), prof. Vaněk vydal prvního Průvodce po Klatovech. V roce 1913 byl vydán velký propagační plakát o Klatovsku a jezerní oblasti Šumavy (byl vydán v pěti jazycích), vydání série pohlednic od F. Engelmülera, značení cest na jednotném celošumavském systému, péče o autobusové spoje, od roku 1924 usiluje odbor o řádné dálkové železniční spojení Praha – Mnichov přes Železnou Rudu.

Mattušova chata na Pancíři
Dobová pohlednice Mattušovy chaty na Pancíři (okolo r. 1930)

Vyvrcholením snažení odboru byla výstavba Mattušovy chaty na Pancíři, která byla 28. září 1925 otevřena. Na Jezerní hoře byla zřízena v roce 1928 turistická útulna a rozšířen státní objekt u Černého jezera. V roce 1936 byla zakoupena chata na Můstku, v roce 1945 převzal chatu na Prenetu. Odbor se věnoval též péči o zachování starých hradů a zámků (Švihov, Klenová, Týnec).

Za první republiky měl odbor již 263 členů. Ještě v roce 1944 to bylo 350 členů. Až po roce 1948, se změnou politických poměrů, dostal odbor nový název ČSL obec sokolská turistický odbor. Poklesl počet členů a i aktivity turistů byly částečně omezeny. Přesto v padesátých i šedesátých létech konal turistický odbor každotýdenní vycházky a věnoval se práci s mládeží, hlavně při organizaci orientačních závodů. Členové odboru plnili nově zavedené zápočtové cesty na lyžích i pěšky a věnovali se značení turistických cest.

V roce 1971 je založen Klub mladých turistů, jeho vedoucím byl Josef Šilhavý. Jeho činnost končí bohužel již v roce 1973.

V roce 1973 pořádá odbor první ročník pochodu Klatovský karafiát, poslední byl organizován v roce 1990. V tomto roce ukončil odbor turistiky při TJ Klatovy svoji činnost.

Kniha k 120. vyročí KČT v Klatovech

KNIHA:
Almanach k 125. výročí Klubu českých turistů v Klatovech
Cena: 50 Kč

K zakoupení u předsedy klubu a
na našich turistických akcích.

Protože názory na nové formy turistiky se v odboru různily, pokusila se část členů vytvořit nový, aktivnější odbor. V roce 1976 dochází k rozdělení odboru turistiky při TJ Sokol Klatovy, vzniká nový odbor turistiky při TJ VD Start Luby. Tento byl tvořen mladými turisty soustředěnými kolem pana Karla Mazance. Prvním předsedou byl Vladimír Švec a od roku 1979 až do roku 2009 ing. Mirko Laník. Tento odbor zpočátku nesl označení Klub intenzívní turistiky, měl 15 členů. V té době nepřípustné označení Klub bylo záhy změněno na Odbor turistiky jako součást ČSTV. V roce 1977 měl odbor již 30 členů. Již v roce 1981 byl založen oddíl mládeže, jehož vedoucím byl Milan Poláček. Rok nato byl ustaven druhý oddíl mládeže, v té době počet členů vzrůstal a blížil se počtu 100. Přicházeli mladí lidé a odbor začal mít úspěchy v masové i výkonnostní turistice.

Činnost odboru nebyla zaměřena jednostranně, celoroční program byl velmi rozmanitý. Největší část byla věnována pěší turistice, která zahrnovala DEP (dálkové etapové pochody), DP (dálkové pochody), kratší výlety spojené s kulturně poznávací činností a to nejen u nás, ale i v zahraničí. V zimě to byly jednodenní i vícedenní lyžařské jízdy. Pozornost byla věnována i cykloturistice, při těchto výletech byly plněny ZC (zápočtové cesty)

Velmi oblíbeným se stal DEP Pošumavím, který měl celkem 12 ročníků. I Zimní jízda Šumavou, rovněž s 12 ročníky, se stala oblíbenou mezi turisty z Čech i z Moravy. 7 ročníků Májových toulek dvojic přilákalo spoustu nových turistů. Pro cyklisty bylo v několika letech pořádáno České kolo. Velká pozornost byla věnována mládeži, úspěšnými byly akce Jízda zručnosti, prvomájová Netradičně na Hejně. Další z těchto akcí pořádal i oddíl TOM. Některé akce zanikly a jiné se pořádají dodnes.

Z významných akcí, které odbor pořádal nebo byl spolupořadatelem, je IV. Zimní sraz turistů ČSR v Kašperských Horách (1982), XVI. ročník Za posledním puchýřem v Klatovech (1987), VIII. Letní sraz turistů ČSR 1989.

V krajských a ústředních orgánech KČT pracoval Karel Mazanec a ing. Mirko Laník.

Klatovský karafiát 2024 - plakát
Plakát pochodu Klatovský karafiát 2024

Z další současné aktivity to jsou různé výlety a to nejen pro členy, ale i pro veřejnost. V roce 2003 obnovený a oblíbený pochod Klatovský karafiát, dále nově vzniklá lyžařská akce Zimní Šumavou – memoriál Mirko Laníka na památku bývalého předsedy odboru. Pochod na podporu výstavby Bezručovy chaty v Beskydech Vystup na svůj vrchol. Májové toulky jsou rovněž novou akcí související s otvíráním turistické sezóny v Klatovech. V roce 2008 odbor organizoval krajskou akci Podzimní setkání turistů ve Švihově. Pravidelně se pořádají prázdninové týdenní pobyty v horách Česka, Slovenska, Rakouska i Švýcarska. Mladší členové se v posledních letech věnují též celosvětové hře Geocaching.

Odbor se aktivně věnuje značení turistických tras. V průměru pracuje kolem 15 aktivních značkařů. Vedením značení je pověřen Tomáš Háša.

V roce 2011 odbor vystoupil z tělovýchovné jednoty a stal se právně samostatným, nese oficiální název „Klub českých turistů, odbor Klatovy“. Touto změnou došlo k navázání tradice na původní odbor turistiky. K 120. výročí založení odboru byla uspořádána výstava o jeho činnosti a vydána rozsáhlá publikace.

Již několik let funguje systém slev Eurobeds, který je společným projektem Klubu českých turistů s poskytovateli služeb ve sféře turistiky a cestovního ruchu.

Klatovský Odbor Klubu českých turistů