Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Vycházkový okruh: „K Děkanskému rybníku“

Kromě „Klatovského vycházkového okruhu“ začaly na popud města Klatovy a místního odboru KČT vznikat i další vycházkové okruhy, které již zabíhají do blízkého okolí města. Všechny tyto trasy nabízejí vycházky od 8,5 do 12 km. Trasy jsou značené červenou místní značkou a vždy začínají a končí na některé z částí žlutě značeného vycházkového okruhu.

Díky tomu získáme možnost navštívit klidný klatovský Bor, mohylové pohřebiště na Husíně, pietní místo ve Spáleném lese, místní Loretu, zříceninu kaple sv. Jana Nepomuckého a mnoho dalšího.

červené místní značení

K Děkanskému rybníku

Délka: 8,5 km
Start: Mercandinovy sady (molo u rybníka)
Cíl: fotbalové hřiště Rozvoj
Trasa: Mercandinovy sady → Čínov → Slavošovice → Pihovice → Děkanský rybník → Klatovy
Mapa:

Fotografie z okruhu:

Vychazkový okruh - K Děkanskému rybníku

K Děkanskému rybníku

Vychazkový okruh - K Děkanskému rybníku

K Děkanskému rybníku

Vychazkový okruh - K Děkanskému rybníku

K Děkanskému rybníku

Vychazkový okruh - K Děkanskému rybníku

K Děkanskému rybníku

Vychazkový okruh - K Děkanskému rybníku

K Děkanskému rybníku

Vychazkový okruh - K Děkanskému rybníku

K Děkanskému rybníku

Upozornění:
Okruh je značen jednosměrně. Je třeba dodržet směr a místo startu. V opačném případě je možné, že některé značky budou špatně viditelné!

Pro lepší orientaci a získání potřebných informací k jednotlivým trasám a navštíveným místům doporučujeme v městském informačním centru zakoupit publikaci pro turisty a cykloturisty: „Kouzelnou krajinou Klatovska“.

brožura Kouzelnou krajinou Klatovska

Publikace se skládá ze dvou částí – v první brožurce najdete zmíněné turistické trasy pro pěší, druhá část obsahuje cyklotrasy. Dvojice brožurek je doplněna přehlednou mapou v měřítku 1 : 60 000.