Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Menu

 

Počasí u nás

Počasí pro město Klatovy (e-počasí.cz)
Klatovy - mapka
Více počasí…

Vycházkový okruh: „Ke svatému Janu”

Kromě „Klatovského vycházkového okruhu” začaly na popud města Klatovy a místního odboru KČT vznikat i další vycházkové okruhy, které již zabíhají do blízkého okolí města. Všechny tyto trasy nabízejí vycházky od 9 do 13 km. Trasy jsou značené červenou místní značkou a vždy začínají a končí na některé z částí žlutě značeného vycházkového okruhu.

Díky tomu získáme možnost navštívit klidný klatovský Bor, mohylové pohřebiště na Husíně, pietní místo ve Spáleném lese, místní Loretu, zříceninu kaple sv. Jana Nepomuckého a mnoho dalšího.
 

červené místní značení

Ke svatému Janu

Délka: 12 km
Start: Mercandinovy sady (molo u rybníka)
Cíl: kostel sv. Martina na Hůrce
Trasa: Mercandinovy sady → Luby → Loreta → kaple sv. Jana Nepomuckého → Lomec → Novákovice → Beňovy → kostel sv. Martina (Hůrka)
Mapa:
okruh Ke sv. Janu - mapa
Profil: okruh Ke sv. Janu - profil

Fotografie z okruhu:

Klub českých turistů, Klatovy - Ke svatému Janu

Ke svatému Janu

Klub českých turistů, Klatovy - Ke svatému Janu

Ke svatému Janu

Klub českých turistů, Klatovy - Ke svatému Janu

Ke svatému Janu

Klub českých turistů, Klatovy - Ke svatému Janu

Ke svatému Janu

Klub českých turistů, Klatovy - Ke svatému Janu

Ke svatému Janu

Klub českých turistů, Klatovy - Ke svatému Janu

Ke svatému Janu

Upozornění:
Okruh je značen jednosměrně. Je třeba dodržet směr a místo startu. V opačném případě je možné, že některé značky budou špatně viditelné!

Pro lepší orientaci a získání potřebných informací k jednotlivým trasám a navštíveným místům doporučujeme v městském informačním centru zakoupit publikaci pro turisty a cykloturisty: „Kouzelnou krajinou Klatovska”.

brožura Kouzelnou krajinou Klatovska

Publikace se skládá ze dvou částí – v první brožurce najdete zmíněné turistické trasy pro pěší, druhá část obsahuje cyklotrasy. Dvojice brožurek je doplněna přehlednou mapou v měřítku 1 : 60 000.


Sdílej KČT-Klatovy na Facebooku nahoru