Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Síň slávy české turistiky

Síň slávy české turistiky je symbolické ocenění významných osobností a odborů, které prokazatelným způsobem přispěly ke zviditelnění, slávě, prestiži a úspěchům české turistiky doma i  v zahraničí.

Klatovský odbor turistiky má již tři osobnosti, které byly do této Síně slávy uvedeny, jsou to:

Ján Ihracký

Ján Ihradský - KČT Klatovy

Ján Ihracký (1909 – 1987), narodil se v obci Štefanov na Slovensku. Přestěhoval se do Čech a do turistiky se aktivně zapojil v Klatovech, kde byl členem OT TJ Klatovy. Byl členem předsednictva okresního výboru ČSTV v Klatovech a později členem předsednictva Svazu turistiky OV ČSTV. Organizoval okresní srazy turistů na Klatovsku. Vyznačoval se velkou pečlivostí při organizování výletů. Byl tradičním účastníkem všech českých i slovenských srazů a propagátorem jednoty Čechů a Slováků. Na cvičitelských srazech byl významným lektorem, dobře uváděl besedy. Jako cvičitel I. třídy vychoval řadu dalších cvičitelů na okrese. Zemřel v Klatovech.

Uveden do Síně slávy 4. února 2012.

Karel Mazanec

Karel Mazanec - KČT Klatovy

Karel Mazanec (1926 – 2000), narodil se v Klatovech. S organizovanou turistikou začal v roce 1960. Byl významným funkcionářem a organizátorem na Klatovsku. V letech 1960 – 1964 vedl s manželkou Milenou turistický kroužek dětí, organizoval nedělní výlety a o prázdninách větší akce. Stal se značkařem, cvičitelem pěší turistiky a členem OV ST ČSTV v Klatovech, později předsedou OV. Byl členem krajského ST ČÚV ČSTV, kde pracoval v ústřední sekci v oblasti dálkových pochodů. V roce 1976 se stal spoluzakladatelem nového odboru. OT TJ VD Start Klatovy – Luby, kde byl místopředsedou později předsedou. Vymyslel desítky zajímavých akcí, zvláště pro mládež. Populární akce byly Netradičně na Hejně a Za kouzlem zimního lesa. Byl aktivní v plnění oblastních a výkonnostních turistických odznaků a to pěších i cyklo. Propagoval začínající výkonnostní turistiku. Významně se podílel na organizaci celostátní akce III. Letní sraz turistů v Domažlicích v roce 1977. Byl zástupcem vedoucího akce TEP S batohem šumavskými hvozdy, organizátorem 3. ročníku DEP Český kvadrant. Významná akce odboru Za posledním puchýřem se konala v roce 1987 a v roce 1989 Letní sraz turistů na Šumavě i zde byl organizátorem. Řadu let působil jako značkař a ihned po změně politického systému začal obnovovat značené cesty na Šumavě. Jako účastník a organizátor akcí byl znám po celé republice. Za svou dlouholetou činnost byl oceněn mnoha uznáními a vyznamenáními. Z těch hlavních to jsou čestný titul Vzorný cvičitel, Mistr turistiky, Turista značkař I. stupně, Čestný odznak V. Náprstka. Ke svým sedmdesátinám uspořádal vícedenní pochod S batůžkem královským hvozdem. Zemřel v Klatovech.

Uveden do Síně slávy 6. února 2010.

Ing. Mirko Laník

Mirko Laník - KČT Klatovy

Ing. Mirko Laník (1941 – 2009), narodil se v Praze. S turistikou začal již na vysoké škole. V roce 1976 byl spoluzakladatelem odboru TJ VD Start Klatovy – Luby. V roce 1979 byl zvolen předsedou tohoto turistického odboru. Funkci vykonával s malou přestávkou až do roku 2009. Aktivně se zapojil do příprav IV. Zimního srazu turistů, který se konal v Kašperských Horách v roce 1982. V roce 1987 organizoval s odborem akci Za posledním puchýřem. Zajišťoval různé víkendové výlety. Každoročně byly organizovány akce Zimní jízda Šumavou, DEP Pošumavím, Májové toulky dvojic atd. Z nejznámějších je pochod Klatovský karafiát, který je organizován dodnes. Po zkušenostech získaných v turistické činnosti se stal členem sekce LT ÚV KČT, kde zajišťoval spojení s celou oblastí Šumava. V roce 1991 byl zvolen předsedou sekce lyžařské turistiky ÚV KČT. Od roku 1986 vykonával funkci předsedy OV ČSTV v Klatovech. Pro odbor organizoval letní týdenní pobyty doma i  v zahraničí. Pracoval ve štábu 9. Olympiády IVV konané v roce 2006 v Plzni. Předposlední velkou akcí, kterou zajišťoval, bylo Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje ve Švihově. Poslední akce, na níž se organizačně podílel, byl XI. Zimní sraz turistů v Bělé nad Radbuzou v roce 2009. Za svou turistickou a organizátorskou činnost byl oceněn v lednu 1981 pamětní medailí k 25. výročí založení ČSTV a v roce 1985 medailí za přípravu a průběh turistické části ČSS 1985. Zemřel v Klatovech.

Uveden do Síně slávy 2. února 2013.

Odbor turistiky KČT Klatovy

120 let KČT Klatovy

Do celostátní Síně slávy byl uveden také Odbor turistiky KČT Klatovy. Odbor byl založen na ustavující valné hromadě 14. července 1893. Vedením odboru byl pověřen pan Alois Čtvrtečka. Na počátku měl 26 členů. V roce 1893 byla vystavěna rozhledna na klatovské Hůrce, dále 1897 otevřena první turistická noclehárna v Klatovech a následovaly další. 1913 byl vydán velký propagační plakát o Klatovsku a jezerské oblasti Šumavy. V roce 1919 byla vystavěna rozhledna na Doubravě. Profesor Vaněk vydal prvního průvodce po Klatovech. Bylo provedeno značení cest na jednotném celošumavském systému. Pečovalo se i o autobusové spoje. Roku 1923 byla vystavěna Mattušova chata na Pancíři. V roce 1936 byla zakoupena chata na Můstku a v roce 1945 převzal odbor chatu na Prenetu.

V roce 1976 dochází k rozdělení odboru turistiky při TJ Sokol Klatovy, vzniká nový odbor při TJ VD Start Klatovy – Luby. Brzy po založení pořádají akce pro veřejnost – Netradičně na Hejně, Zimní jízda Šumavou, DEP Pošumavím, Turistická jízda zručnosti mládeže, České kolo, Májové toulky dvojic, Klatovský karafiát. Z významných akcí, které pořádali nebo byli spolupořadateli, je IV. Zimní sraz turistů ČR v Kašperských Horách (1982), XVI. ročník Za posledním puchýřem (1987), VIII. Letní sraz turistů ČR (1989). Z dalších aktivit jsou to pravidelné výlety během roku a týdenní pobyty v horách doma i v zahraničí. Odbor se aktivně věnuje značení turistických tras.

V roce 2011 odbor vystoupil z tělovýchovné jednoty a stal se právně samostatným, nese oficiální název KČT – odbor Klatovy. Touto změnou došlo k navázání na tradici původního odboru turistiky. K 120. výročí založení odbor uspořádal výstavu a vydal publikaci.

Uveden do Síně slávy 8. února 2014.