Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Geocaching a KČT Klatovy

Členové našeho odboru KČT Klatovy se kromě pořádání společných turistických akcí a správy turistického značení ve svěřené oblasti zabývají dnes velmi populární celosvětovou hrou Geocaching external link. Sami členové mají odloveno velké množství kešek, které „loví“ při našich společných akcích a to nejen u nás, ale i v zahraničí.

Jelikož myslíme i na ostatní účastníky této celosvětové hry, které bychom rádi přivedli na zajímavá místa, která jsou v okolí našeho města, začali jsme také keše zakládat. Chtěli bychom tak touto aktivitou doplnit a ještě zatraktivnit akce pořádané oddílem KČT Klatovy.
 

Keše založené KČT Klatovy

Takovou první „kešovou“ tradící se stává zakládání keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku již tradičního pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové“ kešky daného ročníku.

Díky této tradici již vznikly následující keše:

 Těšíme se na Vás při společných akcích a „kačerům“ přejeme DOBRÝ LOV!!!


Popis keší založených KČT Klatovy

GCANEXE – KK 2024 - „Pracovna“ Josefa Haise Tyneckeho

Josef Hais Tynecky

Josef Hais Týnecký se narodil 2. března 1885 v Klatovech jako syn řezníka a obchodníka, ale v Klatovech dlouho nezůstal. Rodiče se rozešli, o otci se ve svých vzpomínkách Josef Hais Týnecký zmínil nepříliš lichotivě. Matka musela pracovat, aby se o sebe a o syna postarala. Malého Josefa tedy vychovávali dědeček Tomáš Tichý a babička Františka v Týnci u Klatov. Odtud pochází i jeho pozdější přívlastek Týnecký. Hais používal nejen přívlastku Týnecký, ale také i jiných pseudonymů, jako například dědečkova jména Tomáš Tichý, dále Petr Kořán a Jaroslav Veselský.

Během svého života napsal Josef Hais Týnecký mnoho dalších divadelních her, románů a knih pro děti. Databáze Národní knihovny ČR uvádí 179 jeho děl vydaných tiskem (včetně reedic a divadelních her). Jeho dílo bylo různorodé, ve svém literárním díle se často věnoval sociálním otázkám a kritizoval katolickou církev. Byl znám svou upřímnou vírou a zaujetím pro vlastenecké hodnoty. Jeho tvorba odráží jeho životní cestu a osobní zkušenosti.

GCA7K3K – KK 2023 - Stezka Msgre. Bohumila Staska

Dva kamenné pomníčky vyznačují krátkou stezku Msgre. Dr. Bohumila Staška nedaleko poutního místa Dobrá Voda u Pocinovic. Stezka směřuje po části žluté turistické značky od Dobré Vody vzhůru lesem směrem k silnici na Běhařov.

Msgre. Dr. Bohumil Stašek (1886–1948) je jednou z dnes už téměř zapomenutých osobností české katolicky orientované politiky. Do dějin se zapsal jako kněz, politik, čelný představitel Československé strany lidové a především organizováním vlasteneckých a národně obranných akcí po 15. březnu 1939. 

Stezka Msgre. Bohumila Staska

Asi nejznámějším bylo jeho protinacistické kázání na národní pouti ke sv. Vavřinečku u Domažlic 13. srpna 1939. Tato pouť konaná v rámci chodských slavností byla největší celonárodní spontánní manifestací českého a moravského vlastenectví namířenou proti německému diktátu a proti protektorátu. Dle úředních odhadů se zúčastnilo na 120 tisíc poutníků z celých Čech a Moravy, jenž byli přivezeni téměř třiceti zvláště vypravenými vlaky, nesčetnými autobusy a stovkami automobilů. Této pouti se účastnila také řada představitelů české kultury, například: básník Josef Hora; písničkář Karel Hašler a další.

GC9RCR5 – KK 2022 - Kota 691

kóta 691 - Střední Bítov

„Kóta 691“, čili vrchol s nadmořskou výškou 691 m n. m. nad obcí Struhadlo, je sice oficiálně bezejmenným bodem, ale v okolí zdejšímu vrcholu nikdo neřekne jinak než Střední Bítov. Koneckonců, vždyť je to druhý nejvyšší vrchol místního „bítovského“ hřebene. Vrchol není zajímavý jen tím, že se svou nadmořskou výškou vtěsnal mezi zdejší dominanty Velký a Malý Bítov, ale i tím, že vrcholu dominuje osmimetrový dřevěný kříž, v jehož blízkosti je i malé turistické posezením. Pochopitelně hlavní dominantou vrcholu je i telekomikační věž, ale kvůli té sem asi nikdo nepůjde.

Kříž na kopci stával od nepaměti a byl vždy z dálky viditelný. Křížů se na vrcholu postupně vystřídalo několik, ten současný obnovili v dubnu 2008 členové Triatlonklubu Klatovy s podporou nedaleké obce Bezděkov. Na kříži je připevněna schránka s vrcholovou knihou. Jen pár metrů od vrcholu se otevírá z paseky výhled směrem k západu, kde se je hezký pohled na vrchol Korábu se sousedními kopci.

GC9B51B – KK 2021 - Vyhlidka Aloisie Weinfurterove

Tato keš Vás zavede na úpatí kopce Dobrochovec nad osadou Dupanda. Z okraje lesa je hezký výhled nejen na osadu Dupanda, ve které jistě stojí za pozornost barokní kaplička z roku 1798, ale je zde panoramatický rozhled do kraje - zejména na vrcholy Šumavy a Plánického hřebene. Pro ty, kteří si chtějí vychutnat tento výhled, je nedaleko keše lavička. Zdejší vyhlídkové místo je věnováno místní rodačce Aloisii Weinfurterové.

Vyhlídka Aloisie Weinfurterové

Aloisie Weinfurterová se narodila 20. června 1893 na zdejší samotě Dupanda u Klatov. Pocházela z rodiny drobného rolníka a byla ze sedmi dětí. Její matka v roce 1902 ovdověla a společně s dětmi se starala o hospodářství a zájezdní hostinec, který zde býval. Vzhledem k mimořádné pracovitosti a houževnatosti celé rodiny zvládla většina dětí při těžké dřině na statku vystudovat. Aloisie maturovala s vyznamenáním v roce 1912 na učitelském ústavu v Plzni. Působila krátce na několika obecných školách a později vyučovala převážně český jazyk, dějepis a zeměpis na měšťanských školách v Klatovech. Byla také ředitelkou v Klatovech na škole v Plánické ulici.

GC8N3V6 – KK 2020 - Drslavicky vyhled

Drslavicky výhled

Ves Drslavice leží přibližně 6 km vzdušnou čarou severozápadně od Klatov. Její původ lze již hledat již v době kolem roku 1200, ale písemné zprávy o ní jsou mladší. V roce 1379 je připomínán majitel Bušek. V závěru 15. století patřily Drslavice klatovským měšťanům Lešákům. Počátkem 16. století přešly Drslavice do držení rytířského rodu Vlasatých z Domaslavi. K jeho vlastnictví statku je též zmiňován rok 1548, kdy došlo k jeho sporu s poddanými, který dovedl ke smíru až jeho nástupce Sebastián. Následující roky statku jsou typickou ukázkou vesnického statku – majitelé se střídají tak, jak dále běžel život…

Naše krabička Vás nezavede do obce, kterou však můžete navštívit také. Ke krabičce se musíte vydat „po svých“ směrem k lesu nad obcí. Značnou část cesty Vám ukáže červené značení KČT. Na okraji lesa odbočte po lesní cestě asi 100 m směrem vzhůru. Odměnou za Vaše úsilí Vám bude výhled na nedaleké Klatovy a Plánický hřeben. Vše  tu máte doslova jako na dlani.

GC84P5J – KK 2019 - Stara Uhlava

Řeka Úhlava, která byla dříve uváděna i pod názvem Bradlava, mívala v oblasti Švihova tok s mnoha zákruty a meandry. Díky tomu bývala široká údolní niva dle historických záznamů v minulosti velmi podmáčená a odehrávaly se zde četné záplavy. Z tohoto důvodu byly v letech 1935 – 1948 zrealizovány plošné meliorace zdejších pozemků a bohatě meandrující tok řeky Úhlavy byl napřímen a upraven od obce Malechov k obci Švihov. Část přírodního koryta se tím oddělila a dále se již vyvíjela jako neprůtočné jezero. Proto tedy Stará Úhlava – staré koryto řeky.

Stará Úhlava

Maloplošné chráněné území – přírodní památka Stará Úhlava – bylo vyhlášeno 1. května 1988. Tato přírodní památka Stará Úhlava se nachází v okrese Klatovy, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Švihov a 0,75 km západně od obce Kokšín. Chráněné území o výměře 0,5855 ha představuje zbytek starého meandrujícího koryta řeky Úhlavy, které leží mezi regulovaným řečištěm Úhlavy a zalesněným vrchem Švábí.

GC7P433 – KK 2018 - Makov a okoli

Kaplička Makov

Makov je vesnice, část obce Předslav v okrese Klatovy. Nachází se asi 2,5 km na východ od Předslavi. Je zde evidováno 54 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 115 obyvatel. Makov leží v katastrálním území Makov u Předslavi o rozloze 1,78 km.

Každého hned asi napadne, že název obce se asi odvozuje od máku. To však vůbec není pravda. Pro příčinu názvu se musíme podívat do hluboké historie. A to až někam do 14. století, kdy na místě dnešní obce vznikl zprvu opevněný dvorec a založil jej zřejmě příslušník z rodu Drslaviců, který se jmenoval Máka. A protože byl i jeho prvním majitelem, nesl tento dvorec jméno Mákův dvůr a to až do doby, kdy vznikla osada Makov. V této souvislosti se také nabízí hypotéza, že uvedený Máka mohl býti potomkem některého z majitelů nedalekých Tuklek (dnes již zaniklé obce).

GC737X6 – KK 2017 - Krizovy kamen u Planice

Někdy masivní, jindy skromné, zdánlivě nicneříkající a zasmušilé kamenné kříže, též lidově řečené „báby“. Za dlouhá léta je obrousily vlivy počasí, mnohdy jsou polorozpadlé a sešlé věkem. Křížové kameny existují po celé naší republice, ale i jinde v Evropě. Mají však v sobě obtisknutou tu nejsmutnější část historie lidstva, jakou si můžeme představit. Tyto osamocené kamenné útvary vypovídají o tom, že na daném místě byla prolita lidská krev, že právě tady byl zavražděn člověk.

Středověké trestní právo postupně kopírovalo vývoj středověké společnosti, takže z počátečního názoru „smrt za smrt“ se kolem r. 1300 začal měnit i způsob řešení sporů. Začala se prosazovat snaha vyřešit provinění jiným – pro zločince, pozůstalé i společnost – optimálnějším způsobem. Uplatňování tohoto pokrokovějšího trestního práva je právě spojeného s počátkem používání smírčích křížů.

smírčí kříž u Plánice

Osud těchto kamenných artefaktů je různý, některé byly v průběhu let přemístěny (a někdy se jednalo i opravdu velké vzdálenosti!), jiné zmizely úplně. I smutné příběhy s nimi spojené se pomalu vytrácejí…

GC6CZJ6 – KK 2016 - Poutni kaple Loreta u Klatov

Poutní kaple Loreta u Klatov

Kapli po vzoru Svaté chýše nechala v roce 1711 za své věno zřídit Marie Barbora Kolowratová, roz. hraběnka z Vrbna a Bruntálu (1666–1712) – první manželka Maxmiliána Norberta, říšského hraběte Krakowského z Kolowrat (1660–1721), vlastníka panství Týnec aj., nejvyššího komoří v Čechách. Poutní kaple Loreta je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu. Na východním průčelí kaple jsou erby Kolowratů a Vrbnů a také obraz Panny Marie Loretánské. Po dokončení kaple byla při kapli založena i nadace na vydržování kaplana. Kaplanské místo bylo vydržováno 120 zlatými, 4 sudy piva (tj. 9 hl), 9 měřicemi žita (asi 62 l) a 1 měřicí hrachu a soli. Zároveň nadace poskytovala příspěvek na kostelníka. Později byla nadace převedena pod týnskou farnost.

Obec Loreta byla také od konce 19. století vyhlášeným výletním místem Klatovanů. Kromě poutní kaple je zde čekalo občerstvení v podobě vyhlášeného Hejlíčkova hostince. Hostinec nebyl jen běžnou osvěžovnou, ale byl i jakýmsi kulturním centrem. Konaly se zde totiž i různé taneční zábavy a představení ochotníků z okolí. Asi to byly akce docela významné, neboť se o nich dočítáme v dobovém tisku.

GC5P824 – KK 2015 - tajemny kostel sv. Mari Magdaleny

Historie kostela se píše již od roku 1373, kdy farář Zdat zahájil stavbu velhartického kostela. V 16. století byl kostel pozdně goticky přestavěn, z této doby pochází síťová klenba v lodi kostela a diamantová neboli sklípková klenba v síni. Dnes je celý kostel v havarijním stavu. Proto, aby kostelík zůstal uchován budoucím generacím, vzniklo v lednu 2009 občanské sdružení na záchranu kostela, které si dalo za cíl provést opravu stavby a zabránit tak jeho postupnému zničení.

Tajemná tvář na zdi kostela

Jako by to nestačilo, skrývá velhartický hřbitov ještě jednu zvláštnost – ze zděného štítu kostela shlíží na příchozí několik tmavých skvrn, které při pozornějším pohledu nápadně připomínají dívčí tvář. Kdy přesně se na zdi kostela objevila ona záhadná tvář, není známo. Mezi místními kolují zvěsti, že se tak stalo v devadesátých letech minulého století po autonehodě na nedaleké silnici, při níž přišla o život mladá dívka. Tvář je jí prý skutečně podobná. Jiní ale tvrdí, že se obličej na štítu kostela objevil ještě před touto událostí a souvisí s příběhem popsaném ve zmíněné básni Svatební košile od K. J. Erbena. V devadesátých letech budova dostala novou fasádu, která portrét dívky pochopitelně překryla. Ale světe, div se, dívčí tvář po čase znovu vystoupila na povrch.

GC4V3GW – KK 2014 - Sv. Marketa u Dlazova

rozhledna u kaple

Vrch nad Dlažovem s kaplí sv. Markéty a dnes i rozhlednou je nejen významným orientačním bodem v okolní krajině, ale především známé poutní místo. Pouť se zde koná v červenci na sv. Markétu. Místo samo má zvláštní energii a lidé jej vyhledávají i jako překrásné vyhlídkové místo. Každoročně na Nový rok se zde koná novoroční výstup ke kapli. Stejně tak místo ožije při červencové pouti a v průběhu celého roku je častým turistickým cílem.

Na vrchu nad Dlažovem byla roku 1886 postavena kaple, která byla zasvěcena sv. Markétě. V srpnu 1905 udeřil do kaple blesk, sjel po drátu zvonu a poškodil zeď a dveře. V roce 1947 byla kaple celkově opravena za pomoci osadníků. 7. května 2001 začala poslední celková rekonstrukce kaple.

V těsné blízkosti kaple sv. Markéty v nadmořské výšce 642 m. n. m. byla v roce 2013 postavena 25,4 m vysoká dřevěná krytá rozhledna na kamenném soklu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 19,2 m, na kterou můžete vystoupat po 94 schodech. Dne 2. října 2013 v 15:45 hod byla na hlavní konstrukci rozhledny umístěna pomocí autojeřábu střecha rozhledny. Tím byla dokončena hlavní stavební část a horizont nad obcí Dlažov tak získal novou dominantu.

GC4AFN5 – KK 2013 - rolnik Eichinger

Od křížku připomínající dávnou tragédii je krásný panoramatický výhled na šumavské hřebeny.

V osudný den, 6. září 1898, se na náměstí v Klatovech na trhu potkal Eichinger s Denkem a hned si „vlítli do vlasů“. Okolo bylo dost lidí, kteří Eichingera slovně podpořili a tak Denk „sbalil kufry“ a vzdálil se. Jenže zamířil do hostince „U Města Frankfurtu“, kde již od rána seděl jeho vypečený zeťák Müller. Tomu schválně pověděl, že dostal od Eichingera facku. Dobře vytušil, že ho to „vytočí“. Müller okamžitě vzal hůl a vyrazil směrem po Domažlické, ptaje se každého zdali neviděl jít domů Eichingera. Jedním z potkajících byl Bedřich Doubek, spolumajitel beňovského mlýna, který nato zrychlil chůzi a doběhl Eichingera. To již byli skoro nahoře na kopci a Doubek mu pověděl, že ho hledá rozzuřený Müller. Varoval ho před opilým rváčem a nabídl mu, aby šel domů přes Beňovy, že půjdou společně. Eichinger neposlech, dělal kurážného a ta kuráž ho stála život.

rolník Eichinger

GC3KG37 – KK 2012 - Zamkovska hora

zámkovská hora

Zámkovská hora 442 m.n.m., severovýchodně od obce Bolešiny, bývalý vápencový lomeček, výhled na Klatovy a západní Šumavu. Dále se na tomto místě dají najít následující flóra a fauna.

Flóra: chmerek vytrvalý, tařice kališní, devaterník velkokvětý, pryšec chvojka, řimbaba chocholičnatá, smělek jehlanovitý, kakost krvavý, kamejka lékařská, bělotrn kulatohlavý.

Fauna: čmelák zemní, ploštice z čeledi zákeřnicovitých, ještěrka obecná, poštolka obecná, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, slavík modráček, káně lesní, strnad obecný.

GC3GEHV – KK 2011 - Zricenina kaple sv. Jana Nepomuckeho

Kapli v barokním stylu, si v r. 1701 objednal nejvyšší komoří a královský místodržící hrabě Maxmilián Norbert Krakowský z Kolovrat u stavitele Antonína Gilmentiho. Kaple je orientovaná přesně na osu zámku v Týnci.

V r. 1704 byla slavnostně vysvěcena o svátku sv. Jana Nepomuckého. Kaple je výrazně starší, než se dosud obecně uvádělo (obvykle rok 1730). Sloužit svému účelu přestala r. 1783, církevně odstrojena byla r. 1790. Mnohem později byla kaple upravena na rozhlednu. Jako rozhledna sloužila ještě za 2. sv. války. Kaple stojí na lesním území, které dnes spravují Kolowratovy lesy.

kaple sv Jana Nepomuckeho

GC2846T – KK 2010 - Kosmacov

kosmáčov

Keška s netradičním výhledem na panorama Klatov.

Kosmáčov je obec v katastrálním území města Klatov a nachází se asi 5 km jihovýchodně od Klatov. Do roku 1921 byla známa pod názvem Kozmačov nebo také Kozmáčov.

V 15. století se nad obcí Sobětice a Kosmáčov nacházela důlní těžba zlata. Další zmínka o obci je z roku 1507, kdy zakoupily Klatovy od erbovního občana Jana Beňovského z Hunstruku čtyři dvory.