Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Klatovský vycházkový okruh

Klatovský vycházkový okruh vznikl z podnětu klatovského odboru Klubu českých turistů, jehož členi vytipovali a proznačili celou trasu jako jednu z možných nabídek pro zajímavou vycházku. Okruh má celkovou délku 12 km a je veden po okrajích města a jeho významných návrších, jako je Vodojem, Křesťanský vrch a Hůrka. Navštívená místa mají svou atmosféru a je z nich krásný rozhled jak do okolí města, na předhůří Šumavy a Šumavu, tak na Klatovy samotné.

Klatovský vycházkový okruh

Výchozí bod je ve dvoře jezuitské koleje pod radnicí, odtud vede cesta Vídeňskou ulicí do klatovského parku (tzv. Mercandiniho sadů) a dále vede po žluté místní značce po návrších okolo města (viz mapka).

Délka: 12 km
Start: Mercandinovy sady (molo u  rybníka)
Cíl: Mercandinovy sady (molo u  rybníka)
Trasa: (Náměstí Míru →) Mercandinovy sady → Sady Jana Husa → Židovský hřbitov → Křesťanský vrch → Šibeniční vrch → vlakové nádraží Klatovy → Kostel sv. Martina na Hůrce → Mercandinovy sady
Mapa:

Město Klatovy zařadilo tuto akci do projektu Zdravé město a záměrem bylo vytvoření, vyznačení a vybavení vycházkového okruhu pro pěší po historicky i přírodně zajímavých místech v Klatovech. Cílem bylo po celé trase rozmístit informační tabule s historickými údaji o jednotlivých zastaveních a panoramatické fotografie a tím upozornit návštěvníky okruhu na zajímavé výhledy. Součástí mobiliáře, rozmístěného po okruhu, jsou nejen dřevěné lavičky, ale i dvě originální kamenné lavičky od místního sochaře pana Václava Fialy, které se nacházejí u Židovského hřbitova (zastávka č. 5) a na Hůrce - „Panorama Šumavy a Branžovského lesa“(zastávka č. 9).

Jednotlivá zastavení Klatovského vycházkového okruhu jsou vybavena informačními tabulemi (autoři Vladimír Vácha a Bohuslav Bohůnek) a tzv. tagglisty s QR kódy, které lze číst běžným mobilním telefonem vybaveným fotoaparátem, přístupem k internetu a některou z volně dostupných aplikací pro čtení QR nebo BeeTagg kódů. Po přečtení kódu se telefon připojí na webovou stránku místa určenou speciálně pro mobilní telefony. Systém je multijazyčný a podporuje kromě češtiny i angličtinu a němčinu.

 

 Zvuková ukázka - Toulavá kamera 
KT-okruh - Toulavá kamera
Délka: 1:48 min. - spustíte kliknutím na značku na liště

 

Klatovský vycházkový okruh byl slavnostně otevřen dne 19. 12. 2012 za účasti vedení Města Klatovy, partnera projektu města Neukirchen b. Hl. Blut, zástupců Euroregionu Šumava, jihozápadní Čechy, Klubu českých turistů v Klatovech a ostatních partnerů celého projektu. Celá akce byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj-Cíl 3.